Pris

 

 Kørekort til bil :

Hans' Køreskoles Import & Uddannelsescenter

Foto: Copyright, Jakob Boserup

PRIS 

Herunder kan du se prisen på obligatoriske lektioner for kørekort til almindelig bil. Det gælder ikke altid om at få kørekort så billigt som muligt og så hurtigt som muligt. De to spørgsmål, jeg altid bliver stillet når nogen ringer om kørekort er: " Hvor hurtigt og hvor billigt kan du gøre det "!, vær opmærksom på, det handler  i høj grad, om at blive en sikker bilist og derved ikke kommer til at betale dyrt bagefter. Læring er individuelt fra person til person. Det er derfor dig der sætter hastigheden og beløbet, det vi ved er, at der er nogle obligatoriske lektioner som skal gennemføres, derudover kan der komme flere lektioner, hvis du ikke opfylder de krav som myndighederne stiller til dig som elev.

Hans' Køreskoles Uddannelsescenter bestræber sig på, at give en trafiksikker uddannelse og ikke bare en uddannelse som til syvende og sidst kun indeholder retningslinjerne og ikke indholdet, så du er klædt godt på til at kunne gøre dine egne erfaringer ;)

* Betingelser nederst på siden !

Pris personbil

Prisen er ofte den første man ser på, når man vælger at skulle igang med kørekort, men det er vigtigt at tænke sig rigtigt godt om, inden man vælger det sted man vil tage kørekort ! Er priserne gennemskuelige ? Hvad er med i den obligatoriske undervisning ?  Hvad skal jeg betale ud over den obligatoriske undervisning ?


Obligatoriske lektioner for køreuddannelsen til kategori B ( Almindelig bil )

Teorilokale 29 lekt.                kr 2.700  ( 29 lektioner eller kun gældende i 6 mdr. fra faktura dato )

Lektioner på vej 16 lekt.         kr 7.200

Manøvrebane 4 lekt.              kr 1.895

Glatbane 4 lekt.                     kr 2.295

Leje af bil, 1 kp   1 lekt.          kr   600

Adgang til Elevintra                 inkluderet i teoriprisen.


Obligatoriske lektionerI alt 53 lekt                         kr 14.890,-


Beløbet deles i tre rater kr. 4.964,- pr md. Der kan ikke laves længere varende afbetalinger.


Udover ovenstående ordner vi dine papirer på borgerservice.

Der er altid: Kaffe, Te eller Kakao som du frit kan tage ved teoriaftner.
Externe omkostninger ( ikke med i eventuelle givne tilbud ! ):


Førstehjælpskursus ca. kr. 600 ( betales til instruktør )

Lægeattest ca. kr 550 ( betales hos egen læge )

Prøvegebyr kr 1000 ( opkræves via eboks )

Mertimer ud over obl. lektioner ( køre- /Teorilektioner kr. 525 pr. stk. á 45 min. ( opkræves af kørelærer )

Hver køreprøve udover første køreprøve kr. 600 for leje af bil ( opkræves af kørelærer ) Dette er ikke prøvegebyr !

Administrationsgebyr  kr. 25,- pr. faktura.

NB. Der tages forbehold for skrivefejl og prisændringer, se betingelser neders på siden.

Generhvervelse af kørekortet

Aftenkursus ( har haft kørekort i mere end 3 år ):


Du får følgende:

* Køreskolen ordner dine papirer på borgerservice ( du slipper selv for at gå på borgerservice ! )

* Vi klarer bestilling af dine prøver.

* Adgang til køreskolens egen Elevintra via internettet, med undervisning.

* Rigtig tavleundervisning med undervisning af kørelærer.Teori ( op til 4 mdr. efter start )            kr. 2.200,-

2 stk kørelektioner  ( á hver 45 min )    kr. 1.000,-

Leje af bil, 1 køreprøve                           kr. 600,-


Alt dette får du for kun                  Ialt kr. 3.800,-


Excl. prøvegebyr til kommunen kr. 890,- ( opkræves via eboks )

Excl. mertimer udover ovenfor anførte, kr. 525,- pr. stk. samt Leje af bil ved køreprøve ( kun hvis man ikke består 1 gang ) kr. 600,- pr. stk.

Særlig køreundervisning

Indeholder 8 teorilektioner samt 8 praktiske lektioner á 45 minutter

* Du får adgang til køreskolens Elevintra med teori og prøver.

* Vi ordner dine papirer på borgerservice.

* Vi klarer bestilling af dine prøver.


Kr. 7.500,-


Excl. prøvegebyr til kommunen kr. 890,-

Excl. mertimer udover 8 Lektioner kr. 525,- pr. stk. samt Leje af bil ved køreprøve ( kun hvis man ikke består 1 gang ) kr. 600,- pr. stk.


Betingelser for betaling:

Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer. Alle lektioner er af 45 minutters varighed. Hvis man betaler et kursus eller obligatoriske lektioner forud, betales det indbetalte beløb ikke tilbage hvis man vælger at droppe ud af køreskolen, ej heller hvis man bliver bortvist fra køreskolen for ikke at have efterkommet de af køreskolen givne retningslinjer om mødepligt m.v.

Ved udeblivelse fra kørelektion, Manøvrebane samt Glatbane, opkræves for lektion/lektioner. Ved sygdom skal der foreligge officiel skrivelse fra arbejdsgiver eller skole, at du har været syg ellers opkræves lektion/lektioner.

Går man til teori og man ikke er færdig senest 8 uger fra aflæggelse af første teoriprøve betales for de lektioner man har ud over, har du mere end de obligatoriske lektioner skal der betales påny for de lektioner du har ud over, der betales kr. 250,- pr. gang.

går du mere end 6 mdr. fra start af din køreuddannelse, skal der betales for et nyt teorikursus på 29 lektioner.

Betales tilsendte faktura ikke til tiden bliver din køreuddannelse sat på pause, du skal selv stå for omkostninger der vil komme i den forbindelse, dette gælder også hvis du udebliver for teori- eller kørelektioner.

Prisstigninger kan forekomme pga. stigende priser på brændstof m.m.