Info


 

 Kørekort til bil :

Hans' Køreskoles Import & Uddannelsescenter

Foto: Copyright, Jakob Boserup

VIGTIG INFORMATION


INFORMATION TIL ALLE ELEVER PÅ UDDANNELSESCENTRET


PRØVEAFVIKLING:

Færdselsstyrelsen har fået nogenlunde styr på afviklingen af prøver, vi kan bare ikke helt vide hvad der vil ske i fremtiden, derfor skal du være opmærksom på, at der til tider kan opstå problemer med at bestille det fornødne antal prøver og derfor kan der til tider være ventetid.

På køreskolen er det også blevet bestemt at vi kun kører prøver i de to byer hvor vi holder til ( Nykøbing F og Nakskov ).

Vi sender ikke elever til prøve andre steder, heller ikke teoriprøver.

Der er to måder at prøverne bliver afviklet på, Nykøbing F er elektronisk prøvested, dette betyder at man tager prøve elektronisk på computer.

I Nakskov fortsætter prøverne som faste prøver som afvikles som de gamle dias prøver.

Man kan som elev vælge om man vil op til det nye system eller det gamle system.


SPROG:

Vi underviser ikke på andre sprog end Dansk, så hvis du ikke kan Dansk, i et omfang, at du vil kunne genneføre en normal undervisning på køreskolen og gennemføre en normal Dansk teoriprøve, så anbefaler vi at du tager en køreskole der har speciale/ erfaringer i den slags undervisning/prøver !


TOLKEPRØVER:

Køreskolen har desværre været udsat for en del dårlige erfaringer med tolkeprøver og derfor kører vi ikke disse prøver mere, er det en sådan prøve du vil have, anbefaler vi at du finder en køreskole der tilbyder tolkeprøver.


ADHD m.m.:

Køreskolen kører rigtig mange elever med forskellige diagnoser, så som ADHD m.m. Det er vigtigt, at hvis man vælger, at køre hos os, at du allerede fra starten gør køreskolen opmærksom på problemstillingen, det er svært at skulle gætte sig frem og derfor kan der opstå misforståelser, hvorfor en elev har indlæringsproblemer eller reagerer anderledes i bestemte situationer, derfor er det vigtigt at køreskolen bliver gjort bekendt med dette fra starten af uddannelsesforløbet, så vi kan sætte ind der hvor hjælpen er nødvendig, vær samtidig opmærksom på, at det ikke er en specialteori man får for ellers snakker vi om en helt anden pris !, man går med på almindeligt teorihold.

Vi forventer også at forældre er med til at hjælpe den unge gennem forløbet, ved at hjælpe med teorien derhjemme.

Vi er intereseret i at alle elever lærer det mest optimale i forbindelse med deres uddannelse hos os.

Ligeledes er det også vigtigt at man instiller sig på, at der skal mødes hver gang til teori, så der ikke bliver stop i undervisningen i kortere eller længere tid.

Har man stop pga. man hele tiden melder sig syg, går man glip af rigtig meget i undervisningen og derved kommer man bagud og så er det svært at indhente igen.


KRAV TIL DIG SOM ELEV:

Det at køre bil, er en handling som kræver, at man kan tage ansvar og skal være voksen, derfor forventer vi også af dig som elev, at du kan tage vare på din egen uddannelse og selvfølgelig også læse selvstændigt på stoffet som leder dig gennem køreuddannelsen.

Vi kan på køreskolen ikke sidde og holde i "hånden" hele vejen, du skal selv gøre en indsats.

Dine forældre må selvfølgelig meget gerne være med på sidelinjen og hjælpe dig, men kommunikationen forventer vi går gennem dig.

Læring er meget individuel fra person til person. Det er dig som elev og din kunnen, der sætter hastigheden for hvor meget der skal til for at lære at køre bil og hvor hurtigt du kan lære det.

Mange tror, det er bare med at køre en masse kørelektioner, men så simpelt er det bare ikke, der er mange andre ting som spiller ind, så som: Indstilling, Motivation, Selvdisciplin, Forudsætninger, hvad man kan i forvejen, tro på at det nok skal lykkes, motorik m.m.

En ting som er sikkert, det er at man kommer ikke sovende til et kørekort i dag, man skal gøre en indsats både hjemme og på køreskolen. Til syvende og sidst er det dig som elev, der skal til prøve og derfor skal din teoretiske- og praktiske færdigheder være på plads.

Forudsætningen for at komme gennem et køreforløb er derfor et samarbejde mellem dig og køreskolen ;)


Vi glæder os til at se dig på køreskolen, og vi vil bestræbe os på ved fælles hjælp at få dig igennem køreforløbet så hurtigt som muligt :)


Med venlig hilsen

Uddannelsescentret


NYE HOLD START


TILMELDING ER PÅKRÆVET!

AFHÆNGIG AF SITUATIONEN, KAN HOLDSTARTS DATOER BLIVE RYKKET, HOLD DIG OPDATERET HER !


VIGTIG- VIGTIG - VIGTIG

HVIS DU VIL VÆRE SIKKER PÅ HOLDSTART, SÅ SE PÅ FORSIDEN PÅ DETTE WEBSITE !HOLDSTART NYKØBING F      ( Se forside )


HOLDSTART NAKSKOV       ( Se forside )INFO OM TEORI- OG KØREPRØVER


Du skal huske at medbringe gyldigt offentlig udstedt billede legitimation i form af gyldigt pas, har du et udstedt kørekort skal dette medbringes til teori- og køreprøve.

Ellers vil din prøve blive afvist for din egen regning.

Har du gyldigt kørekort i form af knallert eller traktor skal dette med i fysisk format til prøven, det vil her ikke være nødvendigt at have gyldigt pas med i denne situation.

KONTAKT TIL OS


Du kan selvfølgelig altid kontakte os via mail eller telefon med eventuelle spørgsmål.


E mail: hk.skole@post.tele.dk

Mobil 21 77 75 85 ( Hans )

Mobil 41 44 40 31 ( Marianne )

FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING


Vi underviser i alle emner i førstehjælp så som: Alm. førstehjælp, Færdselsrelateret førstehjælp, Håndtering af tilskadekommende, psykisk førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og meget mere :)

I kan altid kontakte os, så laver vi et kursus som passer Jer.

tlf. 21 77 75 85 el. på: hk.skole@post.tele.dk


Se mere under fanen undervisning og  kalender for dato !

REKLAME og TRYK !

Vi laver reklametryk i vinyl til konkurrence dygtige priser, så ring bare ;-)

Skal du have lavet et skilt til båden, bilen, traileren eller butikken, så kan vi lave det.


Vi laver også t-shirts med tryk !


E- Mail: hk.skole@post.tele.dk


Mobil: 21 77 75 85