Generhvervelse

 

 

Velkommen til :

Hans' Køreskoles Import & Uddannelsescenter

Foto: Copyright, Jakob Boserup

Generhvervelse af kørekortet.

 

Vi underviser i:

 

Kontrollerende køreprøve

 

Særlig Køreundervisning ( Kørselsforbud )

 

Vejledende Helbredsmæssig Køreteskt

( VHK )

 

Ring og hør nærmere:

 

Mobil 21 77 75 85

Vejledende Helbredsmæssig Køretest ( VHK )

Du kan, hvis dit helbred er påvirket af en sygdom eller simpel alderdom, blive pålagt at aflægge en VHK prøve, for at konstatere om du stadigvæk er i besiddelse af fornødent helbred til at føre bil.

Vi har stor erfaring med disse prøver, du kan kontakte køreskolen på telefon: 21 77 75 85 og høre mere :-)

Aftenkursus

Dette kursus, henvender sig kun til personer som har fået betinget eller ubetinget frakendelse og som har haft kørekort i mere end 3 år.

Pris

Aftenkursus ( har haft kørekort i mere end 3 år ):

Teori ( op til 6 mdr. efter start )            kr. 1.995,-

2 stk kørelektioner  ( á hver 45 min ) kr. 900,-

Leje af bil, 1 køreprøve                               kr. 500,-

Ialt kr. 3.495,-

Excl. prøvegebyr til kommunen kr. 890,- ( sendes via eboks )

Excl. mertimer udover ovenfor anførte, kr. 475,- pr. stk. samt Leje af bil ved køreprøve ( kun hvis man ikke består 1 gang ) kr. 500,- pr. stk.

 

Særlig køreundervisning Pris:

Indeholder 8 teorilektioner samt 8 praktiske lektioner á 45 minutter

Kr. 5.500,-

Excl. prøvegebyr til kommunen kr. 890,-

Excl. mertimer udover 8 kr. 475,- pr. stk. samt Leje af bil ved køreprøve ( kun hvis man ikke består 1 gang ) kr. 500,- pr. stk.

Kontakt

  Afd . Nykøbing F. / Agrovej 1, Ø. Toreby

Afd. Nakskov / Vejlegade 17, Nakskov

Email: hk.skole@post.tele.dk

Phone: 21 77 75 85

Hans'  Køreskoles Uddannelsescenter

2019 © Copyright. All Rights Reserved.

EU Databeskyttelsesforordning,

læs Uddannelsescentrets politik her: